Nguwo, nguwo…

uDumo Nomlala noZanele Bam ngosuku lomtshato.

Ibingamayeye ngethuba uDumo Nomlala noZanele Bam bezimanya ngeqhina lomtshato ngokwesiNtu eMfuleni ngoMgqibelo.

Emva baphumele eSkoongezeight eBrackenfell apho kugqityezelwe khona ngeziyunguma nolonwabo.