Ukhe wambona lomfana?

Kufuniswa ngo Simphiwe Vulele, waziwa ngesitekiso sakhe * Botsotso abanye bathi Tsotso xa bembiza. Ugqityelwe ubonwa ngoMgqibelo umhla we ku November, ebenxibe umzantsi we overall ogrey one stripe esi silver apha emlenzeni,ne push emhlophe ye Puma, iskipper esi navy sinemigca e blue, white no grey apha ngaphambili, ne cap egrey.

Ngumfana omde, umnyama ngebala, uphakathi ngesiqu uhlala e Marcus Gavi ezi flatini.

Ombonileyo maka-qhaga-mishelane naba bantu:

Gcobisa Matayile 063 964 6367 okanye Simbongile 063 548 8281.